พาเที่ยว อุทยานราชภักดิ์

พาเที่ยว อุทยานราชภักดิ์

สวัสดีครับต้อนรับปีใหม่ชาว phateaw.com ทุกท่าน ต้อนรับศักราชใหม่กับสถานที่สำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยเรากันเลยดีกว่า   ที่เพิ่งสร้างเสร็จและเปิดให้เข้าชมเมื่อปลายปีที่แล้ว (2558)   วันนี้มีโอกาสแวะเวียนไปชมสถานที่จริงและนำภาพมาฝากกันบ้างนิดหน่อยครับกับ“อุทยานราชภักดิ์”

พาเที่ยว อุทยานราชภักดิ์

พาเที่ยว อุทยานราชภักดิ์

อุทยานราชภักดิ์” นั้นที่ตั้งจะอยู่ใกล้ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ไม่ว่าจะปราณบุรี หรือ หัวหิน ก็สามารถขับรถแวะมาเยี่ยมชมได้อย่างสะดวกอยุ่ติดกับเลย  โดยอยู่ตรงข้ามกับสวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างบนเนื้อที่ 222 ไร่ บริเวณก่อนถึงเขาเต่าโดยที่มาของอุทยานราชภักดิ์มีดังนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบกจัดสร้าง “พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม” พร้อมจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ โดยจะแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ ดังนี้

พาเที่ยว อุทยานราชภักดิ์

พาเที่ยว อุทยานราชภักดิ์

ส่วนที่ 1 : พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ แห่งสยาม จำนวน 7 พระองค์ โดยน้อมถวายพระเกียรติแด่พระมหากษัตริย์แต่ละยุคสมัยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ชึ่งพระนามแต่ละพระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ โดยรูปแบบของพระบรมราชานุสาวรีย์ จะจัดสร้างในลักษณะพระอิริยาบถทรงยืน ความสูงเฉลี่ยไม่เกิน 13.9 เมตร หล่อด้วยโลหะสำริดนอก

ส่วนที่ 2 : ลานอเนกประสงค์ มีเนื้อที่ประมาณ 91 ไร่ ใช้สำหรับกระทำพิธีที่สำคัญของกองทัพ และรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ
ส่วนที่ 3 : อาคารพิพิธภัณฑ์ หรือห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ โดยการค้นคว้า รวบรวม และจัดทำพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของบูรพกษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยจะดำเนินการจัดสร้างบริเวณด้านล่างของฐานพระบรมราชานุสาวรีย์
พื้นที่ส่วนที่เหลือจำนวน 126 ไร่ จะเป็นสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ และการจัดสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวก

พาเที่ยว อุทยานราชภักดิ์

พาเที่ยว อุทยานราชภักดิ์

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์” ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม ๗ พระองค์ ได้แก่

1.พ่อขุนรามคำแหง (สมัยกรุงสุโขทัย)

พ่อขุนรามคำแหง

พ่อขุนรามคำแหง

 

 

2.สมเด็จพระนเรศวร (สมัยกรุงศรีอยุธยา)

สมเด็จพระนเรศวร

สมเด็จพระนเรศวร

 

 

3.สมเด็จพระนารายณ์ (สมัยกรุงศรีอยุธยา)

สมเด็จพระนารายณ์

สมเด็จพระนารายณ์

4.สมเด็จพระเจ้าตากสิน (สมัยกรุงธนบุรี)

สมเด็จพระเจ้าตากสิน

สมเด็จพระเจ้าตากสิน

5.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

6.พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

7.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

โดยท่านนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมกันได้ครับสถานที่กว้างขวาง สามารถเข้าชมได้ทุกวันฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 8:00 – 20:00 น.
แผนที่และการเดินทาง

โดยหามาเที่ยวแล้วสามารถหาสำรองพี่พักที่ปราณบุรีหรือหัวหินกันเพื่อพักผ่อนได้เลย >> ที่พักปราณบุรี <<

ข้อมูลจาก กองทัพบก http://www.rta.mi.th/
ภาพโดย : http://iammote.thaimultiply.com


Share this: Twitter | StumbleUpon | Facebook | digg

Comments

comments