Tag Archives: สวนสันติชัยปราการ

งานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง (สวนสันติชัยปราการ)

งานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง (สวนสันติชัยปราการ)

ผ่านพ้นช่วงเหตุการเศร้าไปแล้วสำหรับเราคนไทย  ก็ขอให้เดินหน้ากันต่อไปตามหน้าที่ของตัวเอง  และวันนี้ก็เวียนมาบรรจบกับเทศกาลอีกเทศกาลหนึ่งที่อยู่คู่คนไทยมาแต่โบราณ  นั่นก็คือเทศกาลลอยกระทงนั่นเอง   โดยปีนี้ก็มีหลายสถานที่จัดงานกันไปรองรับกับผู้คนที่มาท่องเที่ยวทังไทยและต่างชาติ   โดยที่เวปพาเที่ยวจะนำมาเสนอวันนี้ขอยกงานที่สวนสันติชัยปราการมาฝากกันครับกับงาน งานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง

สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง

สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง

Share this: Twitter | StumbleUpon | Facebook | digg