Tag Archives: งานลอยกระทง

งานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง (สวนสันติชัยปราการ)

งานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง (สวนสันติชัยปราการ)

ผ่านพ้นช่วงเหตุการเศร้าไปแล้วสำหรับเราคนไทย  ก็ขอให้เดินหน้ากันต่อไปตามหน้าที่ของตัวเอง  และวันนี้ก็เวียนมาบรรจบกับเทศกาลอีกเทศกาลหนึ่งที่อยู่คู่คนไทยมาแต่โบราณ  นั่นก็คือเทศกาลลอยกระทงนั่นเอง   โดยปีนี้ก็มีหลายสถานที่จัดงานกันไปรองรับกับผู้คนที่มาท่องเที่ยวทังไทยและต่างชาติ   โดยที่เวปพาเที่ยวจะนำมาเสนอวันนี้ขอยกงานที่สวนสันติชัยปราการมาฝากกันครับกับงาน งานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง

สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง

สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง

Share this: Twitter | StumbleUpon | Facebook | digg

งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 2558

งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 2558

งานประเพณีลอยกระทงของไทย มีมาแต่สมัยสุโขทัย โดยมีคติความเชื่อว่าเป็นการบูชา และขอขมาพระแม่คงคาเป็นการสะเดาะเคราะห์ และบูชาพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระบาท เป็นต้น
งานลอยกระทงเริ่มทำตั้งแต่ กลางเดือน11 ถึงกลางเดือน12 ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก น้ำจะเต็มสองฝั่งแม่น้ำ ที่นิยมมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 เพราะพระจันทร์เต็มดวง ทำให้แม่น้ำใสสะอาด แสงจันทร์ส่องเวลากลางคืน เป็นบรรยากาศที่สวยงาม เหมาะแก่การลอยกระทง

งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

Share this: Twitter | StumbleUpon | Facebook | digg