Tag Archives: คอนเสิร์ตมันใหญ่มาก

มัน ใหญ่ มาก 4

มัน ใหญ่ มาก 4

มาแล้วๆ คอนเสิร์ตใหญ่ประจำปี ของคนดนตรีท่ามกลาง
ความอุดม ชุ่มชื่นแห่งป่าเขา นั่นคือคอนเสิร์ตมัน ใหญ่ มาก
จัดกันมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 4 แล้วที่รวบรวมนำเหล่า
บรรดาศิลปินนักร้องทุกค่ายเพลงคนดนตรี มาขับกล่อมให้ความสนุกสนาน
กับผู้ที่มาเที่ยวได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่กันเลยครับ

มัน ใหญ่ มาก 4

มัน ใหญ่ มาก 4

Share this: Twitter | StumbleUpon | Facebook | digg