Tag Archives: กินเจ

เทศกาลกินเจเมืองพัทยา ประจำปี 2556

เทศกาลกินเจเมืองพัทยา ประจำปี 2556

เมืองพัทยา ร่วมกับ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัด งาน “มหากุศล อิ่มบุญ อิ่มใจ เทศกาลกินเจเมืองพัทยา ประจำปี 2556” ระหว่างวันที่ 4 – 14 ตุลาคม 2556 ขึ้น ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา

Share this: Twitter | StumbleUpon | Facebook | digg

เทศกาลกินเจ หาดใหญ่

เทศกาลกินเจ หาดใหญ่

นายประภาส อินทนปสาธน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมงาน “เทศกาลกินเจหาดใหญ่ 2555
ซึ่งได้ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของชาวจีน พร้อมกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจของ อ.หาดใหญ่
และ จ.สงขลาสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่น และประชาสัมพันธ์
ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

กินเจ หาดใหญ่

กินเจ หาดใหญ่

Share this: Twitter | StumbleUpon | Facebook | digg

เทศกาลอาหารเจ 2554

พาเที่ยว : เทศกาลอาหารเจ 2554

วันนี้พาเที่ยว.คอม ขอแจ้งข่าวสารสำหรับผู้ที่กินเจหน่อยละกันครับกับงานเทศกาลดีๆ
ตอนนี้นั่นก็คือเทศกาลกินเจนั่นเอง  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ร่วมสืบสานประเพณี
“เทศกาลอาหารเจ”ชวน อิ่มบุญ…อิ่มท้อง ในช่วงเวลาแห่งการรักษาศีล
ละเว้นจากการบริโภคเนื้อสัตว์กับเมนูอาหารเจสูตรต้นตำรับ ที่พาเหรดมาให้เลือก
รับประทานอย่างจุใจระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 5 ตุลาคม 2554 ณ ลานโปรโมชั่น
ชั้นบีฝั่งโรบินสัน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

เทศกาลอาหาเจ 2554

เทศกาลอาหาเจ 2554

Share this: Twitter | StumbleUpon | Facebook | digg